PROZAX

Vývoj
a výzkum

projekt

INOVACE VE FIRMĚ PROZAX, s.r.o.

V projektu se jedná o pořízení technologie se specifickými parametry, na kterém bude možno vyrábět inovovaný výrobek naší firmy PROZAX, s.r.o. Firma se zabývá vývojem a výrobou strojů a zařízení pro pneumatikárenský průmysl. V rámci tohoto projektu budou pořízeny technologie, díky kterým budeme vyrábět výrobek, jenž je předmětem našeho ukončeného VaV. Projekt řeší 2 produktové a 1 procesní inovaci.

projekt

REALIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE VE SPOLEČNOSTI PROZAX, s.r.o.

Cílem projektu je výzkum, vývoj a ověření technologie účinného automatizovaného čištění průmyslových strojů a zařízení s využitím tryskání suchého ledu (CO2). Technologie bude automatická a využitelná v průmyslovém prostředí. Zároveň se jedná o ekologické řešení, tj. bez vedlejších výstupů čištění. Technologie bude nestacionární/mobilní řešení, kdy bude docházet k pohybu k čištěným zařízením, tzn. čištění bude probíhat bez demontáže čištěných zařízení.

projekt

ÚČAST SPOLEČNOSTI PROZAX S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH

Rozšíření působiště společnosti PROZAX, s.r.o. na zahraničních trzích

projekt

REKONSTRUKCE ZASTARALÉHO AREÁLU FIRMY PROZAX, s.r.o.

Rozšíření konkurenceschopnosti společnosti PROZAX, s.r.o.

projekt

VÝZKUM A VÝVOJ AUTOMATICKÉ EMULGAČNÍ LINKY POLOTOVARŮ RADIÁLNÍCH I DIAGONÁLNÍCH PNEUMATIK VELKÝCH ROZMĚRŮ

Cílem projektu je sestavení, ověření a optimalizace prototypu univerzální automatické výrobní linky, která bude splňovat náročné požadavky zákazníků.

projekt

VÝZKUM A VÝVOJ UCELENÉHO ROBOTICKÉHO PRACOVIŠTĚ PRO BROUŠENÍ EPOXIDOVÉHO POVRCHU TVAROVĚ NÁROČNÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ

Cílem je sestavení, ověření a optimalizace prototypu robotického pracoviště pro broušení epoxidového povrchu speciálních tlakových lahví.

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU